POLKRAM | Transport i sprzedaż kruszywa Wielkopolska

Wywóz, sprzedaż betonu

Oferta

Beton to sztuczny kamień, powstający po zmieszaniu różnych surowców: cementu, kruszywa, wody, ewentualnych dodatków typu I lub II i domieszek chemicznych (poniżej 5% w stosunku do masy cementu). W budownictwie beton jest potrzebny do wielu różnych celów – w zależności od projektu można wymienić nawet kilkanaście elementów konstrukcyjnych, które wymagają zastosowania wysokiej jakości betonu. Jego poszczególne rodzaje różnią się między sobą m.in. składem, proporcjami i wytrzymałością.

Materiały betonowe, dzięki swojej wytrzymałości i odporności należą do najczęściej wykorzystywanych produktów budowlanych. Zapewniamy transport, sprzedaż, oraz wywóz betonu, zgodny z zasadami bezpieczeństwa i normami środowiskowymi.

Dlaczego beton od Polkram?

POLKRAM – sprzedaż i transport wysokiej jakości beton na terenie Poznania oraz Wągrowca i Rogoźna. Beton oferowany przez naszą firmę jest wysokiej jakości, skruszony i oczyszczony, dlatego można go zagospodarować m.in. w budowie dróg, chodników, bieżni, czy kortach sportowych, w ogrodzie i na tarasie.

FAQ

Beton to materiał powstały z połączenia spoiwa, czyli cementu, z wypełniaczem, czyli kruszywem, a także ewentualnych domieszek i dodatków nadających pożądane cechy oraz wody.
Z betonu wykonuje się fundamenty, stopy, ściany nośne budynku – jest więc on podstawowym materiałem w budownictwie.
Wpływ na jakość betonu ma rodzaj i jakość składników użytych do wykonania mieszanki oraz ich wzajemne proporcje.

Beton wyróżnia się wieloma rodzajami. Najczęściej używanymi w budownictwie są:

  • beton jastrychowy,
  • beton polimerowy,
  • fibrobeton,
  • żużlobeton (kruszywem jest w dużej części żużel),
  • asfaltobeton (znany też jako beton asfaltowy – jest to podstawowa warstwa jezdni, tworząca podkład do asfaltu właściwego),
  • beton komórkowy
  • beton autoklawizowany.

Kontakt